Scopul acestor conferințe a fost acela de a prezenta surse de finanțare în domeniul sănătății din Fondurile Europene Structurale și de Investiții în exerciţiul bugetar 2014-2020, incluzând: prezentarea programelor naţionale care susțin finanțarea sectorului medical din fonduri structurale; oportunități pentru finanțarea sectorului medical în cadrul programului de finanțare Orizont 2020 pentru cercetare și inovare la nivelul UE; alte programe la nivelul UE care susțin finanțarea sectorului medical; programe de finanţare pentru susținerea planurilor de investiții ale IMM – urilor din sănătate (clinici medicale și stomatologice, cabinete medicale individuale); programe de finanțare pentru consolidarea competențelor, formarea și dezvoltarea carierei cercetătorilor în domeniul medical.

AGENDA CONFERINȚELOR

 

08:30 – 09:30    Înregistrarea participanţilor + wellcome coffee

09:30– 10:00    Deschiderea lucrărilor (Cuvântul organizatorilor)

10:00 – 10:15    Prezentare generală a Instrumentelor Structurale și a Strategiei Europa 2020

10:15 – 10:45    Banca Transilvania – Fonduri nerambursabile și finanțare bancară pentru proiectele medicale

10:45 – 11:30    Finanțări UE pentru sectorul MEDICAL partea 1(Orizont  2020; Erasmus+)

11:30 – 12:00    Pauză cafea

12:00 – 13:30    Cine ne susține în demersul de a face fondurile europene accesibile pentru voi?

  • THERMOFISHER SCIENTIFIC & TORUS PHARMA– Golden standard în screening-ul prenatal
  • SOFTEH PLUS– Sisteme informatice complexe pentru clinici, laboratoare și spitale
  • EYECON MEDICAL– Centru de Excelență în Chirurgia Materno-Fetală: Un proiect de succes de la concept până la implementare și funcționare
  • Quanta Resurse umane– Prezentare servicii
  • CRUCIAL – Prezentare companie
  • GREENSOFT – Soluții medicale specializate de tip PACS, Image Mining, Telemedicină, Management de documente și aplicații mobile
  • Medicare Furnizor de Servicii si Echipamente Medicale
  • Techir – Prezentare companie

13.30 – 14.30    Pauză de prânz

14:30 – 15:00    Finanțări UE pentru sectorul MEDICAL partea 2 (Granturi Consiliul European pentru Cercetare ERC și Acţiunile Marie-Sklodowska Curie)

15:00 – 16:00    Prezentarea programelor naţionale care susțin finanțarea sectorului medical din fonduri structurale

16:00 – 16:20    Pauză cafea

16:20 – 16:40   Consultanță juridică în proiectele realizate cu fonduri europene

16:40 – 17:00   Instrumentul pentru IMM-uri Orizont 2020

17:00 – 17:30    Închiderea lucrărilor, concluzii,  premii

17:30 – 19:30    Networking cocktail