Ce este Fonduri-Sanatate.ro?

Fonduri-Sanatate.ro este o inițiativa ce urmărește dezvoltarea sectorului medical din România prin cresterea gradului de absorție al fondurilor europene în sănătate. Asociația Tineri pentru Educație și Societate (TES) și BSC Expert Services sunt inițiatorii programului „Fonduri pentru Sănătate” apărut în vara anului 2016, fiind susținuți de Societatea de Obstretică și Ginecologie din România, Asociația de Neonatologie din România, Asociația Medicilor Rezidenți și Asociația Dental Office Manager.

Fonduri-Sanatate.ro urmărește să centralizeze și să clasifice sursele de finanțare dedicate domeniului sănătății astfel încât instituțiile medicale, medicii, cercetătorii și personalul medical din România să poată accesa mai ușor informațiile publicate de finanțatori. În programul de informare inițiat sunt avute în vedere atât fondurile alocate prin Programele Operaționale în perioada 2014-2020 cât și finanțările puse la dispoziție direct de Comisia Europeană prin programe specifice.
Acestea pot contribui la îmbunătățirea și dezvoltarea sectorului medical din România prin finanțarea unor activități precum:

  • construirea, extinderea și modernizarea spațiilor de prestare de servicii medicale;
  • modernizarea infrastructurii în domeniul medical;
  • achiziționarea de echipamente, mobilier de specialitate, sisteme informatice și software medical;
  • granturi de cercetare și burse individuale;
  • formarea personalului medical implicat în implementarea programelor prioritare pentru sănătate;
  • promovarea inovării în domeniul medical;
  • sprijinirea inovației în cercetarea medicală.

Considerăm că sectorul medical din România are resursele umane necesare pentru a putea creşte rata de absorbţie a fondurilor europene şi a dezvolta proiectele de cercetare şi sănătate din fondurile disponibile la nivel European. Astfel, ne propunem ca Fonduri-Sanatate.ro să devină o platformă care oferă un sistem integrat de informații necesare atingerii acestor obiective.


Asociația Tineri pentru Educație și Societate (TES) este o organizație non-profit, apolitică, înființată în toamna anului 2010 în București de un grup de tineri cu inițiativă, cu scopul de a promova educația, cultura și valorile civice în rândul tinerilor.

Printre proiectele TES, menționăm:

Com4You. TES este organizație parteneră în proiectul european: Youth Community-based Oral Health Learning Model – Acțiunea-cheie 2: Cooperare pentru inovare și schimb de bune practici. Perioada de implementare: februarie 2015 – februarie 2017, proiect cofinanţat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+.

FONDURI STRUCTURALE PENTRU TINERI, un proiect cofinanțat de Ministerul Tineretului și Sportului la Concursul Național de Proiecte pentru Tineret 2015 ce are ca scop dezvoltarea abilităților tinerilor de a accesa și gestiona fonduri structurale europene. În cadrul proiectului, Asociația Tineri pentru Educație și Societate a organizat un curs gratuit pentru ocupația EXPERT ACCESARE FONDURI STRUCTURALE ȘI DE COEZIUNE EUROPENE, cod COR: 242213, autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări – fost CNFPA) pentru 80 de tineri cu vârsta până în 35 de ani, absolvenți de studii superioare.

Master Project Management, un proiect propriu al Asociației Tineri pentru Educație și Societate ce are ca scop dezvoltarea competențelor generale în managementul proiectelor pentru 20 de tineri, absolvenți de studii superioare. În cadrul proiectului, Asociația Tineri pentru Educație și Societate a organizat in martie 2015 un curs gratuit pentru ocupația MANAGER PROIECT, cod COR 242101, autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări – fost CNFPA) pentru 20 de tineri cu vârsta până în 35 de ani, absolvenți de studii superioare, care sunt înscrişi într-un program de masterat.

Master Training, un proiect propriu al Asociației Tineri pentru Educație și Societate ce are scopul de a sprijini integrarea tinerilor absolvenți de studii superioare pe piața muncii prin îmbunătățirea competențelor și abilitățiilor în domeniul formării profesionale a adulților. În cadrul proiectului, Asociația Tineri pentru Educație și Societate a organizat in februarie 2015 un curs gratuit pentru ocupația FORMATOR, cod COR 242401, autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificări – fost CNFPA) pentru 20 de tineri cu vârsta până în 35 de ani, absolvenți de studii superioare, care sunt înscrişi într-un program de masterat.

Pro Business Life, un proiect derulat de Asociația Tineri pentru Educație și Societate finanțat de Ministerul Tineretului și Sportului la Concursul Național de Proiecte pentru Tineret 2014. Pro Business Life are ca obiectiv general dezvoltarea competențelor antreprenoriale în vederea implicării tinerilor din România în activitatea economică. În cadrul proiectului, Asociația Tineri pentru Educație și Societate septembrie 2014 a organizat in un Curs Gratuit structurat pe două module: Start UP Business și Marketing pentru 100 de tineri cu vârsta cuprinsă între 18- 35 ani.

Tineri Formatori de Succes, un proiect implementat de Asociația Tineri pentru Educație și Societate  cofinanțat de Ministerul Tineretului și Sportului la Concursul Național de Proiecte pentru Tineret 2014. Tineri Formatori de Succes își propune să sprijine integrarea tinerilor pe piața muncii prin îmbunătățirea comptențelor și abilitățiilor tineriilor față de exigențele angajatorilor. Obiectivul general al priectului: Dezvoltarea competențelor de formare a adulților a 80 de tineri în vederea intergrării pe piața muncii. Asociația Tineri pentru Educație și Societate a organizat in august 2014 un curs gratuit pentru ocupația FORMATOR, cod COR 242401,  autorizat ANC (Autoritatea Națională pentru Calificari fost CNFPA) pentru 80 de tineri cu vârsta până în 35ani, absolvenți de studii superioare.

AN URBAN 2016, un proiect propriu TES ce are ca scop creșterea gradului de promovare a creativității tinerilor pasionați de activități fotografice. Proiectul constă într-un concurs de selecție a 10 fotografii care trebuie să surprindă, la alegere, o temă vizuală urbană (ex.: manifestări urbane, teme sociale, concursuri în aer liber, evenimente socio-culturale, „street art”, obiceiuri specifice orașului respectiv, petreceri, sporturi, etc.). Sunt acceptate atât fotografiile cât și colajele de fotografii, atât timp cât colajul este exprimat vizual într-un singur fișier foto. În urma selecției celor 10 fotografii câștigătoare TES va promova gratuit timp de o lună cele 10 fotografii pe principalele sale canale de comunicare: Facebook, Website, Grupuri și rețele de parteneri și beneficiari la nivel național, în special în centrele de tineret, asigurand promovarea și vizibilitatea imaginiilor într-o rețea de peste 6000 de persoane.

PROSPER, proiect propriu TES ce are ca scop creșterea gradului de conștientizare cu privire la stereotipurile sociale legate de minoritatea romă. PROSPER (Percepția Românilor despre Obiceiurile și Statutul Persoanelor de Etnie Romă) este o cercetare sociologică ce are ca scop sondarea opiniei publice din mediul online a unui eșantion neprobabilist de tip voluntar despre statutul și procesul de integrare socială a populației de etnie romă. Acest eșantion nu asigură reprezentativitatea datelor și nu permite calculul erorii de eșantionare. Rezultate sunt analizate doar în raport cu cei care au ales să răspundă fie prin e-mail, fie pe alte rețele de socializare (Facebook), în mod voluntar.


BSC Expert Services este o companie înființată în 2009 cu scopul principal de a oferi servicii de consultanță pentru instituții publice și private, în special pentru a beneficia de asistență financiară pentru dezvoltare prin intermediul fondurilor structurale. Considerăm aceste fondurile structurale ca pe un instrument eficient în realizarea obiectivelor de investiții, BSC Expert Services dorind să contribuie la creșterea gradului de absorbție a fondurilor disponibile prin susținerrea clienților săi în accesarea acestora.

În funcție de specificul fiecărui apel de cereri de proiecte și de programul operațional în care se încadrează respectivul apel, beneficiarii fondurilor structurale pot fi instituții publice, administrații publice locale, instituții sanitare, ONG-uri companii private (mari, mijlocii sau mici), etc.

Experiența BSC Expert Services:
BSC Expert Services are experiență în întocmirea de cereri de finanțare și studii de fezabilitate pentru proiecte depuse fonduri structurale UE în domeniul sănătații în domenii precum: infrastructuri de cercetare, parteneriate, e-health, e-educație, resurse umane, etc. Proiectul nostru de referință este: Constituirea Unității de Asistență Materno-Fetală de excelență în cadrul Institutului  de Ocrotire a Mamei şi Copilului Bucureşti, Spital Polizu.

BSC Expert Services a finalizat în ultimii 5 ani numeroase proiecte care au vizat realizarea de portaluri educaționale și de eLearning (inclusiv dezvoltarea de conținutului digital și popularea platformei) ce includ cursuri, teste și calificări pentru formarea profesională, medii virtuale de instruire sau CMS care implementează funcţionalităţi de bază în ceea ce priveşte desfăşurarea în bune condiţii a activităţii educaţionale desfăşurate on-line, cu funcționalități de management a cursurilor, managementul sarcinilor alocate în cadrul unui curs, proceselor de examinare, instruire colaborativă și administrare a cursanților:

Portalul de eLearning al Asociatiei Pentru Dezvoltare Profesionala (A.P.D.P). Portal pentru informare si educare cu privire la avort, intitulat ”Dreptul meu la avort” pentru Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală.

“Portal pentru informare și educare cu privire la standardele de performanță pentru spitale” pentru Comisia Națională de Acreditare a Spitalelor” realizat între Noiembrie 2009 până în Martie 2010.

De asemenea BSC Expert Services a fost contractată între 2011-2012 pentru efectuarea și livrarea serviciilor de consultanță pentru documentare și realizare de rapoarte în cadrul proiectului “Servicii de consultanță și formare profesională a adulților pentru implementarea procedurilor și metodologiei de acreditare a spitalelor” pentru “Certificarea calității serviciilor de sănătate prin dezvoltarea instituțională a CoNAS și optimizarea procesului de acreditare a spitalelor furnizat” realizat de INDRA SISTEMAS pentru CoNAS.