Grigore BORONTIȘ

Grigore BORONTIȘ


Presedinte Asociatia Tineri pentru Educatie si Societate
(Martie 2014 – Prezent)

Trainer – Extreme Training (April 2012 – Prezent)

Trainer – Asociatia Tineri pentru Tineri (TpT) (Noiembrie 2007 – Prezent)

Projecte:

  • EVRICA 2.0.– Educație pentru viața de familie și responsabilizare individuală prin programe de cetățenie activă pentru tinerii din România; Perioada de desfăşurare: 2015-2017; Finanţare: Grant din partea Elveției prin intermediul Contribuției Elvețiene pentru Uniunea Europeană extinsă; Beneficiar: Fundaţia Tineri pentru Tineri
  • Abordări integrate de prevenire HIV/SIDA în România; Perioada de desfăşurare: 2009-201; Finanţat de: Mecanismul Financiar SEE (Spaţiul Economic European) printr-un grant din partea Islandei, Liechtenstein-ului şi Norvegiei; Promotor: Fundaţia Tineri pentru Tineri; Parteneri: ARAS – Asociaţia Română Anti-SIDA, ARPS – Asociaţia Română pentru Promovarea Sănătăţii, UNOPA – Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA, ADV – Fundaţia Alături de Voi România, CNCD – Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării; Grup ţintă: populaţia generală de tineri (15-24 de ani).
  • „Oferte educaţionale inclusive extracurriculare şi extraşcolare pentru formarea stilului de viaţă sănătos şi a cetăţeniei active pentru copii din comunităţi dezavantajate, cu precădere rurale în învăţământul preuniversitar din România” Perioada de desfăşurare: 2008-2011; Finanţat de Fondul Social European, Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU); Promotor: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului
  • EVRICA – Educaţie pentru Viaţă şi Responsabilizare Individuală prin programe de Cetăţenie Activă pentru tinerii din România; Perioada de desfăşurare: 2010-2013; Finanţat de: Fondul Social European prin Autoritatea de Management Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane”; Beneficiar: Fundaţia Tineri pentru Tineri; Partener național unic: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS)
  • EDSANO – Educaţie pentru Sănătate – Dezvoltarea curriculei opţionale modulare pentru învăţământul preuniversitar; Perioada de desfăşurare: 2010-2013; Finanţat de: Fondul Social European prin Autoritatea de Management Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane”; Beneficiar: Fundaţia Tineri pentru Tineri; Partener național unic: Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (MECTS).
  • Coordonator Proiect – Setup Research (Aprilie 2009 – Aprilie 201)