Florentina IUSCO

Florentina IUSCO

 

Derulez de 13 ani activităţi de consultanţă în domeniul managementului de proiecte, redactare de cereri de finanţare, proiecte fonduri structurale UE,  prin Succces Consultant între 2003 – 2009, și, în poziție de consultant extern pentru clienți privați, în evaluare proiecte, coordonarea depunerii de cereri de finanţare, solicitări de clarificări și negocieri ale contractelor de finanțare, consultanţă în domeniul managementului resurselor umane, inclusiv clienți instituționali (Consilii locale între 2005-2008 și Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice, 2010).

Formată în lucru pe proiecte finanțate european din 2000 în proiectul Progres, apoi în fondurile de preaderare Phare, am folosit expertiza și desăvârșit formarea profesională prin Masteratele de Comunicare şi Relaţii Publice (2001), Managementul Proiectelor (2003) şi Master Administrație Publică, specializare Spaţiul Public European (2005) la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative – SNSPA. Licență în Fizică la Universitatea București 1989.

Am experiență în elaborarea și livrarea de programe pentru creșterea competitivității resurselor umane prin formare și specializare și cele mai bune practici pentru instruirea, implicarea cursanților, precum și în analiza indicatorilor cheie de rezultat în managementului sistemelor de calitate.

Cunoştinţele de specialitate demonstrate prin următoarele cursuri certificate ANC:
Expert accesare fonduri structurale, Evaluator proiecte, Specialist Achiziții publice, Manager al sistemelor de calitate, Evaluator de competențe, Designer e-learning, Formator.

Alte cursuri și specializări: Learning to teach online  – The University UNSV Australia, via Coursera (mai 2015 – august 2015) perfecționare pentru formatori cu expertiză în livrarea cursurilor pe platforme MOOC, etc.

Muncă asociativă

  • Munca dedicată breslei comunicatorilor se concretizează în realizarea de Standarde ocupaționale pentru ocupațiile din domenii de interes, ca membră a ARRP – Asociaţiei Române de Relaţii Publice din 2005, între 2008-2016 în calitate de Vicepreședinte.
  • Membru fondator și președinte al think tank Asociația DAA – dezvoltare alternativă din 2004, promovez bune practici, valori și concepte sustenabile în rândul celor care implementează proiecte (instituții, companii sau alți beneficiari de finanțări).
  • În calitate de Vicepreședinte al Asociației pentru formare profesionala și patrimoniu, derulez ca partener instituțional proiecte POS DRU din 2009.